Category: Newsletters

Local Councils Association Elections

Avviz – Notice

Ninfurmawkhom illi nhar is-Sibt, 9 ta’ Ottubru, l-ufficcju ser ikun magħluq għal-pubbliku minħabba li ser ikun qieghed jintuza’ bħala post ta’ votazzjoni għal-elezzjonijiet tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali.
Niskuzaw ruħna għal kull inkonvenjenza.

We would like to inform you that on, Saturday, 9th October, the office shall be closed to the public as it will be used as a polling booth in the Local Councils’ Association elections.
We apologise for any inconvenience caused.

Read More

GreenPak iBINS

Ħasil ta’ l-iBins fi Triq l-Għarreqin, Mdina ssir mill-inqas kull tlett xhur mill-GreenPak.

Washing of the iBins in Triq l-Għarreqin, Mdina, is done routinely at a minimum of once per quarter by GreenPak.

KODAK Digital Still Camera

KODAK Digital Still Camera

Read More

Organic Waste Collection

Ġentilment ninfurmawkhom li l-borża organika ser tinġabar bħas-soltu fil-festa pubblika nhar il-Ġimgħa 2 ta’ April (il-Ġimgħa l-Kbira).

We inform you that the organic bag shall be collected as usual during the public feast on Friday 2nd April (Good Friday).

Organic Waste

 

Read More

Enemalta Scheduled Downtime Updates

Avviż ta’ qtugħ ta’ dawl mill-Korporazzjoni Enemalta.

Notice on interruption of electricity from Enemalta.

Read More