Balzan LC October 15, 2021

WasteServ: Ċentri għall-Iskart Goff / Civic Amenity Sites

Avviz: WasteServ is-Sibt 16 t’Ottubru, ċ-Ċentri għall-Iskart Goff se jagħlqu fis-1.00pm. L-aħħar dħul ikun fis-12:45pm.

Notice: WasteServ on Saturday 16th October, Civic Amenity Sites for Bulky Waste will be closed at 1.00pm. The last entry is 12:45pm.