Balzan LC May 6, 2021

Suspension of Parking – Sospensjoni ta’ Traffiku

The Mdina Local Council notifies that from Thursday, 6th May 2021, at 11:00 p.m., till Friday, 7th May, 2021, at 5:00 a.m., Saqqajja Hill will be closed for traffic. We apologise for any inconvenience caused.

Il-Kunsill Lokali Mdina jgharraf li minn nhar il-Hamis, 6 ta’ Mejju, 2021, mil-11:00 p.m., sal-Gimgha, 7 ta’ Mejju, 2021 fil-5:00 a.m.,, It-Telgha tas-Saqqajja se tkun maghluqa ghat-traffiku. Niskuzaw ruhna ghal kull inkonvenjenza.

Siteplan-scale-1-2500-landscape 06.05.2021 till 07.05.2021