Balzan LC September 7, 2021

Organic Waste Collection

Tomorrow, Wednesday 8th September 2021, the organic waste bag, shall be collected as usual. Thank you.

Għada, l-Erbgħa 8 ta’ Settembru 2021, il-borza ta’ l-iskart organiku, ser tingabar bħas-soltu. Grazzi.