Balzan LC September 30, 2021

Local Councils Association Elections

Avviz – Notice

Ninfurmawkhom illi nhar is-Sibt, 9 ta’ Ottubru, l-ufficcju ser ikun magħluq għal-pubbliku minħabba li ser ikun qieghed jintuza’ bħala post ta’ votazzjoni għal-elezzjonijiet tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali.
Niskuzaw ruħna għal kull inkonvenjenza.

We would like to inform you that on, Saturday, 9th October, the office shall be closed to the public as it will be used as a polling booth in the Local Councils’ Association elections.
We apologise for any inconvenience caused.