WasteServ – Gwida għas-Separazzjoni tal-Iskart : Waste Separation Guide

WasteServ

Gwida ghas-separazzjoni ta’ l-iskart – Verzjoni bil-Malti
https://www.wsm.com.mt/mt/waste-separation-guide

Guide for waste separation – English Version
https://www.wsm.com.mt/en/waste-separation-guide

Read More

WATER – Be the Change

We’ll be joining you during this week, the campaign WATER – Be the Change will be in the locality of Mdina.

Dates: Monday 15th to Friday 19th November
Hours: 8:30 – 13:30
Venue: Mdina Local Council, Corte Capitanale, Misraħ il-Kunsill, Mdina

If you are going to exchange your voucher for a water saving kit, which includes five tools, remember to bring the following:
– Your voucher
– Your Identity Card and a copy of the Identity Card of the ARMS account holder
– Recent ARMS receipt
– Face mask

Do you have any questions? Visit www.water.org.mt/join-the-drops or call 8007 2337.

This project is part-financed by the European Union under the Cohesion Fund – Structural and Investment Funds 2014-2020

Read More

L-ILMA – Ibda Minnek

Se nkunu fostkom matul din il-ġimgħa, il-kampanja L-ILMA – Ibda Minnek se tkun fil-lokalità tal-Mdina.

Dati: It-Tnejn 15 sal-Ġimgħa 19 ta’ Novembru
Ħinijiet: 08:30 – 13:30
Post: Kunsill Lokali Mdina, Corte Capitanale, Misrah il-Kunsill, Mdina

Jekk se tkun ġej issarraf il-vawċer tiegħek għal kit tal-iffrankar tal-ilma, li tinkludi ħames għodod, ftakar biex iġġib miegħek dawn li ġejjin:
– Il- vawċer tiegħek
– Il-Karta tal-Identità tiegħek u kopja tal-Karta tal-Identità ta’ sid il-kont tal-ARMS
– Kont riċenti tal-ARMS
– Il-maskra tal-wiċċ

Għandek xi mistoqsijiet? Żur is-sit www.water.org.mt/join-the-drops jew ċempel fuq 8007 2337.

Dan il-proġett hu parzjalment finanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond ta’ Koeżjoni – Fondi Strutturali u ta’ Investiment 2014-2020

Read More

Water Be The Change – 12th till 14th November, 2021

https://www.facebook.com/waterbethechange/photos/a.2318447285039046/2933302953553473/

Hey ?????/?????, our mobile unit will be visiting your locality this weekend!

?????: Friday 12th November till Sunday 14th November
?????: Between 9:00am – 5:00pm
????????: Mdina/Rabat: Howard Gardens parking area (next to Saqqaja bandli)
?????? ????: https://goo.gl/maps/h13hUmwVxNZdku8DA

If you’re coming along to redeem your voucher for a full water conservation kit which includes 5 water-saving devices, remember to bring:
1. Your voucher
2. Your ID card, and a copy of the ID card of the ARMS account holder
3. A recent ARMS residential utility bill
4. Your face mask

Got questions? Visit https://water.org.mt/join-the-drops/

This project is part-financed by the European Union under the Cohesion Fund – European Structural and Investment Funds 2014-2020.

#EUfunds #Malta #eufundsformalta #cohesionfund #investinginyourfuture
@mdinalocalcouncil @kunsillrabat

Read More

Influenza Vaccine

Avviz – Notice

Read More

GreenPak – Collection of Glass from your Doorstep

Tfakkira / Reminder

Il-ġbir tal-ħġieġ ser isir nhar il-Ġimgha, 29 ta’ Ottubru 2021. Infakkrukhom li l-ħġieġ irid ikun ġo kontenitur riċiklabbli u ħġieġ imkisser ma jistax jinġabar. Grazzi.

Glass shall be collected this Friday, 29th October 2021. A gentle reminder that glass must be placed in reusable containers and broken glass shall not be collected. Thank you.

Read More

Enemalta Scheduled Downtime Updates

Avviż ta’ qtugħ ta’ dawl mill-Korporazzjoni Enemalta.

Notice on interruption of electricity from Enemalta.

L-Imdina 27 October 2021 09:00am – 27 October 2021 11:00am

Due to scheduled maintenance works on the national electricity grid there may be electricity supply disruptions in (or in parts of) the following areas:

TELGHA TAS-SAQQAJJA
TRIQ IL-BELT VALLETTA
TRIQ TAL-INFETTI
TARAG TAS-SAQQAJJA
TRIQ L-IMDINA, LIMITI TAL-HEMSIJA

For assistance, contact our Customer Care team on 8007 2224. Customers may also visit www.enemalta.com.mt to subscribe to our free Email/SMS notification service and start receiving advance notice of any scheduled maintenance works affecting the streets they are interested in.

Read More

WasteServ: Ċentri għall-Iskart Goff / Civic Amenity Sites

Avviz: WasteServ is-Sibt 16 t’Ottubru, ċ-Ċentri għall-Iskart Goff se jagħlqu fis-1.00pm. L-aħħar dħul ikun fis-12:45pm.

Notice: WasteServ on Saturday 16th October, Civic Amenity Sites for Bulky Waste will be closed at 1.00pm. The last entry is 12:45pm.

Read More

WASTESERV ROADSHOW TRUCK

Il-Kunsill Lokali ta l-Mdina javza li, nhar il-Ħamis 14 ta’ Ottubru 2021, l-WasteServ Kerbside Truck ser ikun f’Lorenzo Calleja Ditch, Mdina mis-2:00pm sas-6:00pm.

The Mdina Local Council would like to notify that on, Thursday 14th October 2021, the WasteServ Kerbside Truck shall be in Lorenzo Calleja Ditch, Mdina from 2:00pm till 6:00pm.

Read More